Doel

Het contact tussen leerkrachten, ouders en directie stimuleren en levendig houden door werkvergaderingen en door het organiseren van schoolse activiteiten ten bate van de kinderen.

Concrete uitbouw

In de eerste kleuterklas wordt op de eerste klassikale ouderavond één lid van het oudercomité verkozen onder de aanwezige ouders. Van het verkozen lid wordt, als ze die taak aanvaarden, verwacht dat ze zich daadwerkelijk inzetten om het gestelde doel te helpen realiseren.

Taken

  • Door het contact tussen school en gezin, de opvoeding van de kinderen een zo groot mogelijke continuïteit geven;
  • aan de ouders de nodige voorlichting bezorgen in verband met opvoedings- en onderwijsproblemen;
  • scheppen van een sfeer van wederzijds vertrouwen tussen de school en de ouders;
  • de school-leefgemeenschap helpen integreren in de lokale gemeenschap door daadwerkelijke samenwerking met gemeentelijke organisaties;
  • een school helpen uitbouwen "zonder drempels". Daartoe een aantal activiteiten organiseren en financieren, die het contact bevorderen met alle ouders. 

Voorzitter

Frederik Lacroix
ocgbsdeklimroos@gmail.com

 

Aansluiting

De oudervereniging is aangesloten bij:
KOOGO (Koepel voor ouderverenigingen van het Officieel Gesubsidieerd Onderwijs).
Ravensteingalerij 27 bus 8
1000 Brussel

Tel: 02/512 88 74
Fax: 02/502 12 64

Oudercomité

Openingsuren & contact

De Klimroos

adres
Professor Scharpélaan 473130 Betekom
Stratenplan
Toon op Google Maps
Tel. tel.
016 56 36 75
Fax fax
GSM 0496 90 73 04
e-mail
deklimroos@begijnendijk.be