De Klimroos heeft een duidelijke visie: alle kinderen een optimale ontwikkeling aanbieden die aangepast is naar ieders talent en competenties.

 De Klimroos stelt de zorg voor élk kind centraal. Wij houden steeds rekening met verschillen tussen kinderen en stemmen het onderwijs af op hun mogelijkheden. 

" Elk kind heeft recht op ongelijkheid... en elk kind heeft ook recht op het thuishoren in een ongelijke groep!!!”

 

Aanbod

De Klimroos biedt een brede basiszorg aan. Dit is wat alle leerlingen nodig hebben om zich te kunnen ontplooien en gebruik te kunnen maken van hun talenten en mogelijkheden. De school biedt voor alle leerlingen dezelfde brede basiszorg aan met aandacht voor de noden van elke leerling. Binnen de brede basiszorg bieden wij aan:

 • klasoverschrijdende projecten tussen kleuter- en lagere school
 • het gebruik van een professionele methode rond sociale vaardigheden zowel voor de kleuterschool als voor de lagere school
 • gevoelskoffer
 • speelouders
 • leesouders
 • vriendschapsweek
 • binnenklasdifferentiatie
 • zwip (zelfstandig werken is plezant)
 • methodes met een remediërings-, uitdiepings- en verbredingsaanbod

Wat als een leerling meer nodig heeft om te leren? De school beslist dan samen met ouders om over te stappen naar verhoogde zorg. De leerkracht bekijkt samen met de zorgcoördinator en in overleg met leerling en ouders wat we kunnen bieden zodat de gestelde leerdoelen toch bereikt kunnen worden. Binnen de verhoogde zorg bieden wij tal van maatregelen aan, zowel voor kinderen met leerproblemen, als voor kinderen die versneld leren

 • werken met laptop
 • Klimklas voor kinderen die nood hebben aan extra uitdaging
 • gebruik van extra materialen: koptelefoon, studdy buddy, hulpkaarten,…
 • maatregelen op maat van het kind: aangepast huiswerk, werkblaadjes of toetsen,…

Wat als extra zorg op school niet voldoende is voor een leerling?  De zorgcoördinator vraagt dan aan de ouders toestemming om de hulp van het CLB in te schakelen. Het CLB-team gaat samen met de school en de ouders op zoek naar externe hulp, uitbreiding van zorg. Het doel is om een beter zicht te krijgen op het functioneren van het kind  binnen zijn context en het schoolaanbod nog beter af te stemmen op de zorgvraag van de leerling. De maatregelen zijn divers en afhankelijk van kind tot kind en zijn erop gericht om op lange termijn het gemeenschappelijk curriculum te kunnen blijven volgen.

Sommige leerlingen hebben specifieke onderwijsbehoeften. Deze leerlingen hebben langdurige problemen om het gemeenschappelijk curriculum te volgen. Voor hen schakelen we over naar een individueel aangepast curriculum (IAC), dit wil zeggen dat leerdoelen op maat van de leerling worden opgesteld.

Organisatie

Wij geloven in de kracht van preventief werken en remediëring waardoor mogelijke ontwikkelings- en/of leerachterstanden tijdig opgespoord en opgevangen worden. Centraal staat hierbij de klasleerkracht, die als eerste aanspreekpunt geldt voor alle zorgvragen.

Elk kind zorg op maat bieden, is echter een teamopdracht!  In de Klimroos plannen wij elk schooljaar standaard twee overlegmomenten voor elke leerling van onze school. Tijdens dit overleg maken klasleerkracht en zorgteam eventuele afspraken voor het verdere traject van de leerling. Het zorgteam volgt dit op en samen met de klasleerkracht sturen we bij waar nodig.

Daarnaast houden wij een start-, tussentijds- en eindoverleg voor die kinderen die zich binnen verhoogde en/of uitbreiding van zorg bevinden. Op deze manier brengen wij de evolutie van het kind in kaart en kunnen wij kort op de bal spelen.

De zorgcoördinator leidt dit alles in goede banen, volgt elk zorgdossier nauw op en zorgt voor een goede overdracht van leerjaar naar leerjaar.

 

Onderwijs op maat

Openingsuren & contact

De Klimroos

adres
Professor Scharpélaan 473130 Betekom
Stratenplan
Toon op Google Maps
Tel. tel.
016 56 36 75
Fax fax
GSM 0496 90 73 04
e-mail
deklimroos@begijnendijk.be